Cyflwyniad i Ffotograffiaeth - I Ddechreuwyr

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£50

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
30 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

 Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs cyflwyniad i Ffotograffiaeth hwn yn agored i bawb ac wedi'i ddylunio i weithio o gwmpas pobl sydd mewn cyflogaeth lawn amser.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Dechreuwyr sydd â diddordeb mewn ennill dealltwriaethau allweddol i dynnu lluniau da.

Cynnwys y cwrs

Mae hwn yn gwrs ar lefel sylfaenol sy'n rhoi cyflwyniad i ffotograffiaeth.

Efallai y dymuna'r rheiny sydd eisiau datblygu ar ôl y cwrs hwn ymgymryd â'r camau nesaf yn y cwrs Ffotograffiaeth, sydd ar lefel ganolraddol ac a fydd yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd. Mae rhagor o fanylion ynghylch dilyniant ar gael gan y tiwtor.

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs hwn yn agored i bawb sydd â diddordeb mewn ymgymryd â Ffotograffiaeth fel hobi yn eich amser hamdden neu'r rheiny a hoffai flas ar sut beth yw gyrfa yn y maes hwn.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Ffotograffiaeth - I Ddechreuwyr?

EECE3251AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 30 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau