Cyflwyniad i Bermio Gwallt

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£35

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Mae'r cwrs permio byr hwn yn addas i'r rhai sy'n gweithio yn y maes trin gwallt, neu'n astudio'r pwnc, uwchsgilio neu ddatblygu technegau permio ymhellach.

Permio a niwtralu gwallt, gan ddatblygu'r sgiliau i ddangos eich bod yn gallu:

  • Paratoi ar gyfer gwasanaethau permio a niwtralu
  • Defnyddio dulliau gweithio diogel
  • Ymgynghori gyda chleientiaid ynghylch gwasanaethau a chanlyniadau profion
  • Cytuno ar yr effaith ddelfrydol gyda chleientiaid
  • Dewis cynnyrch ac offer addas
  • Cynnal gwasanaethau permio a niwtralu
  • Darparu cyngor ac argymhellion i gleientiaid am y gwasanaethau a ddarperir

Bydd y cwrs yn cynnwys nifer o sesiynau ymarferol a addysgir gyda mewnbwn damcaniaethol. Cynhelir sesiynau ymarferol mewn salonau wedi'i hadeiladu'n bwrpasol yn Mharth Dysgu Blaenau Gwent.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Mae cyfranogiad ymarferol a gweithredu yn hanfodol ar gyfer cwblhau'r cwrs hwn.

Cynnwys y cwrs

Dim cymwysterau ffurfiol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad penodol, ond mae'n rhaid i chi fod â diddordeb mewn trin gwallt.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n gwrs chwe wythnos o hyd yn cychwyn yn Ebrill 2020, a gynhelir ar ddydd Mercher.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Bermio Gwallt?

ECCE4026AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau