Cyflwyniad i Wyna

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£20

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Mawrth 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Sadwrn

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
13:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, er y bydd angen i ddysgwyr fod yn 16 oed a hyn.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn fan cychwyn perffaith i unrhyw un sy’n awyddus i gael mewnwelediad i amaethyddiaeth defaid ac wyna. Mae’n amser prysur o’r flwyddyn ar Fferm Rhadyr, a gyda’n sied wyna yn llawn, byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio gyda’n praidd o ddefaid yr iseldir a’u hwyn newydd-anedig! Bydd ein tiwtoriaid arbenigol wrth law trwy gydol y bore i ateb eich holl gwestiynau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... ydych yn awyddus i gael mewnwelediad i amaethyddiaeth defaid ac wyna
... oes gennych ddiddordeb brwd mewn ffermio defaid
... ydych yn awyddus i gael profiad ymarferol gydag wyn newydd-anedig

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn cael mewnwelediad i’r paratoadau hanfodol ar gyfer amser wyna, hanfodion cartref yn y sied wyna a sut i baratoi’ch hun a phraidd o ddefaid ar gyfer amser wyna. Bydd y cwrs yn gyflwyniad i wirio iechyd, bwydo ar gyfer tymor wyna llwyddiannus, a’r broses esgor arferol.


Byddwch yn cael bwydo’r wyn o botel ac efallai y byddwch hyd yn oed yn cael gweld oen yn cael ei eni, fodd bynnag nid ydym yn gallu gwarantu hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn ennill tystysgrif coleg.


Cynhelir y cwrs hwn ar fore dydd Sadwrn rhwng 9am - 1pm. Bydd angen oferôls ac esgidiau â blaen caled arnoch.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Wyna?

UPCE1103AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 05 Mawrth 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau