Cyflwyniad i Dorri Gwallt

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£180

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Hydref 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
30 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr sydd eisiau dysgu elfennau sylfaenol torri gwallt. Bydd yn ymdrin â hanfodion torri gwallt merched a dynion, iechyd a diogelwch a'r offer ynghlwm â'r grefft trin gwallt.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Pobl sydd â diddordeb mewn dysgu rhai sgiliau torri gwallt

... Pobl sydd heb brofiad blaenorol o dorri gwallt

... Pobl sydd eisiau dysgu sgil ymarferol newydd.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â thechnegau torri sylfaenol gan ddefnyddio sisyrnau a chrib. Byddwch yn cael eich cyflwyno i steiliau gwallt, mathau o wallt ac offer sylfaenol y diwydiant trin gwallt.

Asesir y cwrs yn anffurfiol drwy waith ymarferol ac adborth tiwtor.

Mae'n gwrs ymarferol tu hwnt, ac mae'n rhaid i chi fod yn barod i roi cynnig arni a dysgu mewn salon addysgu ymarferol. Mae posib defnyddio'r cwrs hwn fel man cychwyn ar gyfer cwrs Trin Gwallt llawn amser neu gwrs Barbro rhan-amser.

Gofynion Mynediad

Er nad oes gofynion mynediad ffurfiol, dylai cyfranogwyr fod â diddordeb mewn Trin Gwallt a pharodrwydd i ddysgu sgil ymarferol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu ychydig o git trin gwallt, a bydd y tiwtor yn cynnig cyngor ar hyn yn ystod y dosbarth cyntaf. Bydd yn costio oddeutu £80.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Dorri Gwallt?

NPCE3370AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Hydref 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau