Cyflwyniad i Dechnolegau Cyfrifiadura Cwmwl

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£30

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Mai 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
3 wythnos

Yn gryno

Mae Cyfrifiadura Cwmwl – y ffordd ddiweddaraf i storio data – bellach yn elfen hanfodol o fywyd bob dydd i fusnesau ac unigolion. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi allu deall a defnyddio technolegau cyfrifiadureg yn hawdd a diogel. Gellir hefyd ei deilwra i fodloni gofynion cyflogwyr er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o’r defnydd o gyfrifiadureg yn y cwmwl ar gyfer eu busnes penodol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sydd eisiau datblygu gwell dealltwriaeth o beth yw cyfrifiadura cwmwl a sut gellir ei ddefnyddio.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs cynhwysfawr yn eich helpu i:

  • Deall beth yw cyfrifiadura cwmwl a’r rhesymau dros ei dwf mewn blynyddoedd diweddar
  • Defnyddio rhai enghreifftiau o gyfrifiadura cwmwl
  • Egluro’r gwahaniaeth rhwng cwmwl preifat a chwmwl cyhoeddus
  • Gwybod y gwahaniaeth rhwng Meddalwedd fel Gwasanaeth (MfG), Llwyfan fel Gwasanaeth (LlfG) ac Isadeiledd fel Gwasanaeth (IfG)
  • Deall yr angen i reoli a diogelu’r cwmwl
  • Deall goblygiadau cyfreithiol data a arbedir yn y cwmwl
  • Gwerthuso cryfderau a gwendidau’r cwmwl  

Ceir prawf ffurfiol ar ddiwedd y cwrs i ddangos dealltwriaeth, sy’n eich galluogi i gael Tystysgrif Coleg Gwent.

Gofynion Mynediad

Yr oll sydd ei angen arnoch yw diddordeb yn y maes hwn a pharodrwydd i ddysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os hoffech ddysgu mwy am Dechnoleg Gwybodaeth, beth am gofrestru ar un o lawer o’n cyrsiau rhan amser a llawn amser?

NPCE3216AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Mai 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau