Cyflwyniad i Wella Busnes

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£30

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
25 Mai 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:40

 Hyd

Hyd
4 wythnos

Yn gryno

Byddwch yn dysgu am fodelau a thechnegau i wella effeithlonrwydd busnes.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...rydych yn berchennog ar fusnes ac eisiau dysgu sut i wella cynhyrchiant

... mae gennych ddiddordeb mewn dysgu am fodelau arbed effeithlonrwydd

...mae gennych ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau gwella busnes o fewn peirianneg

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn astudio pynciau megis:

  • Cyflwyniad i LEAN
  • Cyflwyniad i'r Chwe Sigma
  • Cyflwyniad i KAIZENS

Gofynion Mynediad

Dim

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Wella Busnes?

CPCE3342AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 25 Mai 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau