IMI Diploma mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (Beiciau Modur) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth a Dydd Iau

Hyd

Hyd
27 wythnos

Yn gryno

Caiff y cwrs hwn ei ardystio fel Diploma Technegol a’i fwriad yw diwallu elfen ddamcaniaethol y cwrs VCQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Beiciau Modur. Mae hefyd yn diwallu gofynion y Fframwaith Prentisiaeth Beiciau Modur.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Ydych eisoes wedi cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (Beiciau Modur)

... Oes gennych ddiddordeb ysol mewn beiciau modur

... Ydych yn dda am ddatrys problemau ac yn weithgar

Cynnwys y cwrs

Ceir 9 o fodiwlau i’w cwblhau trwy gyfuniad o elfennau ymarferol a damcaniaethol. Byddwch yn astudio unedau fel:

 • Iechyd, diogelwch a threfniadau da yn yr amgylchedd modurol
 • Cymorth ar gyfer rolau swyddi yn yr amgylchedd modurol
 • Deunyddiau, dulliau saernïo, offer a dyfeisiadau mesur a ddefnyddir yn yr amgylchedd modurol
 • Diagnosio a chywiro diffygion trydanol mewn beiciau modur
 • Paratoi ac archwilio beiciau modur
 • Diagnosio a chywiro diffygion mewn injans beiciau modur
 • Diagnosio a chywiro diffygion mewn systemau siasis beiciau modur
 • Diagnosio a chywiro diffygion trawsyrru a diffygion llinellau gyriant mewn beiciau modur
 • Gwybodaeth am sut i ganfod a chytuno ar anghenion gwasanaeth cwsmeriaid cerbydau modur

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, fel hunanreoli, gweithio mewn tîm, ymwybyddiaeth busnes ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid, datrys problemau, cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd sylfaenol ac agwedd gadarnhaol at waith.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiadau, gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

 • IMI Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (Beiciau Modur)
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Saesneg a Mathemateg

Gofynion Mynediad

Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau (Beiciau Modur) Lefel 2, neu Ddiploma Lefel 2 Cyfwerth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn gwneud lefel 2 amser llawn ac a fydd yn symud ymlaen i lefel rhan amser 3 y flwyddyn nesaf.

Bydd angen y PPE cywir arnoch ar gyfer y cwrs hwn. 
Mae hyn yn costio tua £40.

Mae'r cwrs hwn yn 12 awr yr wythnos.

CPDI0465AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 01 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau