IMI Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Beiciau Modur Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth a Dydd Iau

Hyd

Hyd
27 wythnos

Yn gryno

Cipolwg trylwyr a dynamig i fyd cynnal a chadw ac atgyweirio beiciau modur.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Rydych wedi cwblhau’r dystysgrif dechnegol Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio (Beiciau Modur)

... Mae gennych ddiddordeb brwd mewn beiciau modur

... Rydych yn gallu datrys problemau’n dda ac yn gweithio'n galed

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cael ei arnodi fel tystysgrif dechnegol ac mae wedi cael ei ddylunio i fodloni elfen ddamcaniaethol yr VCQ 2 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Beiciau Modur. Mae hefyd yn bodloni gofynion y fframwaith Brentisiaeth.

Mae 11 modiwl i’w cwblhau, sy’n cynnwys yr holl fodiwlau Lefel 1 ac unedau mwy manwl. Mae o leiaf hanner y cwrs yn cynnwys gwaith ymarferol ar feiciau modur.

Cewch eich asesu drwy waith cwrs, profion ysgrifenedig a thasgau ymarferol, ac ar ôl ei gwblhau byddwch wedi cyflawni:

  • Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau (Beiciau Modur) Lefel 2

Gofynion Mynediad

Er mwyn dilyn y cwrs hwn byddwch angen cwblhau Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau (Beiciau Modur) Lefel 1.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn hanfodol, yn ogystal â'r gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm. Dylech hefyd fod yn awyddus iawn i weithio yn y diwydiant beiciau modur, cydymffurfio ag ethos y coleg a bod yn barod i wella eich lefel o bynciau academaidd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu mynd yn eich blaen i gwblhau Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaeth ac Atgyweirio Beiciau Modur.

Byddwch angen prynu Offer Diogelu Personol, megis esgidiau ac oferôls, sy'n costio oddeutu £40.00. Byddwch hefyd angen eich offer ysgrifennu a ffolderi eich hun.

CPDI0302AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 01 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau