IMI Tystysgrif Technegydd Archwilio Cerbydau Ysgafn

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
29 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Ar alw

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer technegwyr arolygu i ardystio eu gallu i ddefnyddio offer profi allyriadau ac i ddadansoddi canlyniadau profion allyriadau yn gywir.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai hynny sy'n gweithio mewn garej

...unrhyw un sydd â diddordeb mewn cerbydau modur

...y rhai hynny sy'n gweithio fel technegwyr archwilio

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio IMI Tystysgrif Technegydd Archwilio Cerbydau Ysgafn?

NCCE3034FB
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 29 Ionawr 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau