IMI Dyfarniad mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£260

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
14 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cipolwg i chi o'r byd cynnal a chadw ac atgyweirio cerbyd modur. Byddwch yn dysgu rhai sgiliau cynnal a chadw ac atgyweirio.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...oes gennych ddiddordeb brwd mewn cerbydau modur

...rydych eisiau gweithio gyda cherbydau modur

...rydych yn gallu datrys problemau ac yn gweithio'n galed.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs, byddwch yn ymdrin ag ystod o agweddau ymarferol a theori sy’n ymwneud â chynnal a chadw cerbydau modur. Gall hyn gynnwys:

  • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • Canfod, Dehongli a Defnyddio Gwybodaeth Dechnegol
  • Cyflwyniad i Dechnolegau Carbon Isel yn y Diwydiant Modurol
  • Cyflwyniad i Grefft Atgyweirio Modurol Symudol
  • Gweithdrefnau a Phrosesau Cynnal a Chadw Rheolaidd i Gerbydau

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch angen prynu eich Offer Diogelu Personol eich hun, megis esgidiau ac oferôls, sy'n costio oddeutu £40.00. Byddwch hefyd angen prynu eich offer ysgrifennu a ffolderi eich hun.

CPAW0537AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 05 Ionawr 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau