Prif Raglen ILS

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Sgiliau Byw’n Annibynnol

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i'r rheiny sydd ag anghenion dysgu ehangu eu sgiliau ar gyfer bywyd annibynnol yn y gymuned, ac i baratoi ar gyfer cyflogaeth.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gwella rhifedd, llythrennedd a sgiliau byw yn annibynnol
... Oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am goginio, hamdden a chrefft
... Ydych eisiau profi bywyd coleg fydd yn eich paratoi chi ar gyfer byw yn annibynnol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Yn ogystal ag amrywiaeth wych o sgiliau byw annibynnol, mae opsiynau galwedigaethol ar gael i fyfyrwyr, a fydd yn amrywio yn dibynnu ar argaeledd yn y campws o'u dewis.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma mewn Sgiliau Bywyd Lefel Mynediad 2, Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol Lefel Mynediad 2/Lefel Mynediad 3, neu gyrsiau addysg neu hyfforddiant eraill, neu gyflogaeth a gefnogir.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr diwtorial wythnosol ac mae cymorth ar gael i ateb anghenion yr unigolyn yn ystod eu hamser yn y coleg. Byddwch yn cael eich dysgu mewn grwp bach, ac mae staff cefnogi yn gweithio'n agos gyda dysgwyr i annog hyder, hunan barch a sgiliau eraill.

Mae hyn yn cael ei gynnig yng Nghampws Crosskeys ar Lefel Mynediad 1 yn unig.

Ble alla i astudio Prif Raglen ILS?

EFSN0062AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau