ILM Dyfarniad mewn Sgiliau Tîm ac Arwain Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£275

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
2 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Yn gryno

Os ydych eisoes mewn rôl arwain, neu'n anelu am un, mae'r cwrs hwn wedi ei ddylunio yn bennaf i ddatblygu eich sgiliau arwain craidd. Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno gan diwtoriaid rhagorol sydd wedi bod mewn swyddi rheoli eu hunain, ac mae'r hyfforddiant yn ymarferol, cyfranogol ac yn cysylltu'n ôl â'r gweithle.

Dyma'r cwrs i chi os...

…arweinwyr tîm a chelloedd presennol.
…aelodau o dimau sy'n rheoli eu hunain.
...arweinwyr tîm newydd neu ddarpar arweinwyr tîm.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs deuddydd hwn yn anelu at roi'r sylfaen i chi ddod yn fwy effeithiol a hyderus yn eich rôl arwain.   Mae'n mynd i'r afael â dwy uned o'r cymhwyster Lefel 2:

  • Deall timau sy'n gweithio'n effeithiol - i ddatblygu eich sgiliau wrth sicrhau bod timau'n gweithio'n effeithiol.
  • Cynllunio a monitro gwaith - i ddatblygu eich dealltwriaeth a'ch gallu i gynllunio a monitro gwaith y tîm yn effeithiol ac effeithlon.

 

Byddwch hefyd yn cael gweithdai wedi eu harwain gan hyfforddwr ar gyfer pob uned a byddwch yn gwneud aseiniad ysgrifenedig. Byddwch yn cael cefnogaeth gan yr hyfforddwr i gyrraedd y safon ddisgwyliedig, drwy gydol yr amser.

 

Wedi i chi gwblhau'r asesiadau'n llwyddiannus, byddwch yn cael Dyfarniad Lefel 2 y Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM) mewn Arwain a Sgiliau Tîm. Gallwch hefyd symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arwain a Sgiliau Tîm gan ychwanegu unedau eraill at y rhai yr ydych eisoes wedi eu hennill, neu gallwch ymgymryd â Diploma (NVQ) Lefel 2 ILM mewn Arwain Tîm neu symud ymlaen i Ddyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli.

EPAW0317AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 16 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau