ILM Dyfarniad mewn Sgiliau Tîm ac Arwain Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£84

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
17 Tachwedd 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

 Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Os ydych eisoes mewn rôl arwain, neu'n anelu am un, mae'r cwrs hwn wedi ei ddylunio yn bennaf i ddatblygu eich sgiliau arwain craidd. Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno gan diwtoriaid rhagorol sydd wedi bod mewn swyddi rheoli eu hunain, ac mae'r hyfforddiant yn ymarferol, cyfranogol ac yn cysylltu'n ôl â'r gweithle.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…arweinwyr tîm a chelloedd presennol.
…aelodau o dimau sy'n rheoli eu hunain.
...arweinwyr tîm newydd neu ddarpar arweinwyr tîm.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs deuddydd hwn yn anelu at roi'r sylfaen i chi ddod yn fwy effeithiol a hyderus yn eich rôl arwain.   Mae'n mynd i'r afael â dwy uned o'r cymhwyster Lefel 2:
  • Deall timau sy'n gweithio'n effeithiol - i ddatblygu eich sgiliau wrth sicrhau bod timau'n gweithio'n effeithiol.
  • Cynllunio a monitro gwaith - i ddatblygu eich dealltwriaeth a'ch gallu i gynllunio a monitro gwaith y tîm yn effeithiol ac effeithlon.

 

Byddwch hefyd yn cael gweithdai wedi eu harwain gan hyfforddwr ar gyfer pob uned a byddwch yn gwneud aseiniad ysgrifenedig. Byddwch yn cael cefnogaeth gan yr hyfforddwr i gyrraedd y safon ddisgwyliedig, drwy gydol yr amser.

 

Wedi i chi gwblhau'r asesiadau'n llwyddiannus, byddwch yn cael Dyfarniad Lefel 2 y Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM) mewn Arwain a Sgiliau Tîm. Gallwch hefyd symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arwain a Sgiliau Tîm gan ychwanegu unedau eraill at y rhai yr ydych eisoes wedi eu hennill, neu gallwch ymgymryd â Diploma (NVQ) Lefel 2 ILM mewn Arwain Tîm neu symud ymlaen i Ddyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio ILM Dyfarniad mewn Sgiliau Tîm ac Arwain Lefel 2?

EPAW0317AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 17 Tachwedd 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau