ILM Dyfarniad mewn Sgiliau Arwain a Rheoli Lefel 5

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
5

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£695

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Hydref 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Mae Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Sgiliau Arwain a Rheoli wedi ei ddylunio i roi sylfaen gadarn i reolwyr canol newydd, gweithredol, neu ddarpar reolwyr canol i ddatblygu'n ffurfiol yn eu rôl.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...gweithwyr sydd eisiau datblygu eu sgiliau a'u profiad

...gweithwyr sydd eisiau gwella eu perfformiad

...paratoi gweithwyr ar gyfer cyfrifoldebau uwch reoli

Cynnwys y cwrs

 

Mae'r ddwy uned yn cynnwys:

 

Dod yn arweinydd effeithiol - bydd yr uned hon yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arwain yn effeithiol fel sy'n ofynnol o reolwr canol gweithredol neu ddarpar reolwr canol. Bydd ymgeiswyr yn gallu adnabod cyfrifoldebau allweddol y rôl arwain ac yn gwerthuso eu gallu eu hun i arwain eraill.

 

Arwain arloesedd a newid - bydd yr uned hon yn mynd i'r afael â'r angen i ddatblygu arloesedd a newid mewn rheolaeth. Bydd ymgeiswyr yn gallu cynnig datrysiadau arloesol i wella perfformiad y sefydliad a byddant yn gallu arwain a rheoli newid o fewn sefydliad.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond fel arfer, bydd ymgeiswyr un ai yn rheolwyr canol presennol, neu yn ddarpar reolwyr canol gyda'r cyfle i fodloni'r gofynion asesu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli ond efallai y byddant eisiau symud ymlaen at Ddiploma neu Dystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli drwy ychwanegu unedau pellach. Neu, gallant symud ymlaen at Ddiploma NVQ Lefel 7 mewn Arwain a Rheoli Strategol.

EPAW0337AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 20 Hydref 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau