HND Peirianneg Fecanyddol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£3750

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Medi 2020

Yn gryno

Cafodd ein HND Peirianneg Fecanyddol Lefel 5 ei gynllunio mewn ymgynghoriad â'r diwydiant; ei fwriad yw cysylltu â'r diwydiant lleol cymaint â phosibl, yn ei gynnwys yn ogystal ag yn y modd mynychu.

Y nod yw creu peiriannydd gwybodus a chymwys tu hwnt a fydd yn bodloni gofynion diwydiant. Mae hon yn rhaglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar waith.

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen drylwyr yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector. Mae'r cwrs, sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol gan gyflogwyr, hefyd yn caniatáu astudio pellach ar lefel gradd a thu hwnt.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...rydych eisiau dod yn Beiriannydd Mecanyddol cymwys neu gymryd eich camau nesaf yn y diwydiant hwn

...Rydych eisiau datblygu eich sgiliau ac arbenigedd mewn Peirianneg Fecanyddol

...Rydych yn gallu datrys problemau'n dda

Cynnwys y cwrs

Ceir cymysgedd o sesiynau damcaniaethol ac ymarferol ar y cwrs hwn. Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

Blwyddyn 1

  • Gwyddoniaeth Fecanyddol 2
  • Prosesau Cynhyrchu
  • Hanfodion Rheoli a Pheirianneg Busnes

Blwyddyn 2

  • Cynllunio Peirianneg Gynaliadwy
  • Systemau Rheoli ac Offeryniaeth
  • Prosiect

Gofynion Mynediad

Fel arfer, bydd arnoch angen o leiaf un o'r canlynol:

  • BTEC Lefel 3 perthnasol o Deilyngdod/Teilyngdod
  • DD ar Safon Uwch
  • Graddau DE ar Safon Uwch, a Bagloriaeth Cymru gradd C
  • Mynediad i Addysg Uwch lle rydych wedi ennill Diploma Llwyddo gyda 45 Llwyddo

Yn ogystal â: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol megis hunanreolaeth, gweithio mewn tîm, ymwybyddiaeth o gwsmeriaid busnes, datrys problemau, cyfathrebu, rhifedd, ac agwedd gadarnhaol at waith.

Byddwch angen eich offer ysgrifennu eich hunan, h.y. ffolderi, rhanwyr pwnc, pinnau ysgrifennu, pensiliau, pren mesur a chyfrifiannell wyddonol.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio HND Peirianneg Fecanyddol?

CPHD0017AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 09 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau