HND Peirianneg Electronig a Thrydanol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£2100.00

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Yn gryno

Wrth i'r diwydiant electroneg barhau i dyfu ar draws y byd, mae galw uchel am wybodaeth a sgiliau o fewn peirianneg electroneg. Os ydych yn gweithio yn y maes ac eisiau cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa, bydd y cwrs rhan-amser hwn yn eich helpu i ddatblygu eich gallu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Ydych eisiau gwella eich arbenigedd a'ch rhagolygon ym maes electroneg

... Ydych eisiau cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y diwydiant hwn  

Cynnwys y cwrs

Mae'r astudio yn gyfuniad o theori (darlithoedd a thiwtorialau) ac ymarfer (gweithdai ymarferol), drwy fodiwlau craidd electroneg, egwyddorion trydanol, rheoli ac offeryniaeth, PLCs a mathemateg, a modiwlau dewisol gan gynnwys cyfathrebu data a rhwydweithiau, peirianneg pwer a rhaglennu C ar gyfer cymwysiadau caledwedd.

 

Bydd prosiect yn ail ran y cwrs yn datblygu eich sgiliau gweithio mewn grwp, a byddwch yn cynhyrchu arteffact sy'n gweithio i'w arddangos yn nigwyddiad arddangos peirianneg.

 

Darperir y cwrs drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

 

Asesiad

 

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu drwy aseiniadau, gwaith cwrs a phrofion yn y dosbarth, yn ogystal â pharatoi a rhoi cyflwyniadau i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC perthnasol yn Lefel A. Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru. Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd myfyrwyr hyn nad ydynt yn bodloni'r cymwysterau academaidd, ond sydd â phrofiad perthnasol yn eu diwydiant, yn cael eu hystyried yn unigol drwy gyfweliad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch wneud mwy o astudio rhan-amser, ychwanegol, a fydd yn newid eich cymhwyster i fod yn BSc (Anrhydedd) llawn.

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi at yrfa o fewn:

  • Electroneg
  • Cyfrifiadura
  • Peirianneg drydanol
  • Cyfathrebu
  • Systemau rheoli a systemau ymgorffori

Mae hefyd yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau ymarferol, y profiad a'r hyder i chi astudio gradd anrhydedd mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol.

CPHD0023AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau