HNC Peirianneg: Peirianneg Fecanyddol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£3750

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Yn gryno

Mae hon yn rhaglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar waith. Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen drylwyr yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector, a gydnabyddir yn genedlaethol gan gyflogwyr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...ydych eisiau gyrfa mewn peirianneg

 

...yw'n well gennych gyrsiau galwedigaethol, ymarferol

 

...ydych yn rhifog, creadigol ac yn gallu cymell eich hun 

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen drylwyr yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector.

 

Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

 

Blwyddyn 1

 

  • Gwyddoniaeth fecanyddol 1
  • Dylunio a gweithgynhyrchu
  • Mathemateg peirianneg

 

Blwyddyn 2

 

  • Ymarfer proffesiynol ar gyfer peirianwyr
  • Deunyddiau
  • Thermohylifau

 

 

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

 

Asesiad

 

Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu drwy waith cwrs ac arholiad.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol:

 

  • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Theilyngdod/Teilyngdod
  • DD mewn Safon Uwch
  • Graddau DE mewn Safon Uwch, gyda gradd C Bagloriaeth Cymru
  • Mynediad i Addysg Uwch os ydych wedi cael Diploma gyda 45 Llwyddo

 

Yn ogystal â: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd myfyrwyr hyn nad ydynt yn bodloni'r cymwysterau academaidd, ond sydd â phrofiad perthnasol yn eu diwydiant, yn cael eu hystyried yn unigol drwy gyfweliad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch fynd ymlaen i HND Lefel 5 mewn Peirianneg Fecanyddol neu flwyddyn gyntaf/ail flwyddyn rhaglen gradd prifysgol.

 

Fel arall, gallwch symud ymlaen i swyddi technegwyr peirianneg.

 

 

 

 

Byddwch yn mynd i'r coleg am wyth awr yr wythnos, 30 wythnos y flwyddyn.

 

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio HNC Peirianneg: Peirianneg Fecanyddol?

CPHC0029AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau