HNC Peirianneg: Peirianneg Electronig a Thrydanol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£2000.00

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun neu Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Yn gryno

Cafodd ein HNCs Peirianneg Lefel 4 eu dylunio mewn ymgynghoriad â'r diwydiant er mwyn cysylltu â'r diwydiant lleol cymaint â phosib, o ran cynnwys ac o ran modd mynychu.

Y nod yw creu peirianwyr gwybodus a chymwys tu hwnt a fydd yn bodloni gofynion diwydiant. Dyma raglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar y cysylltiad â byd gwaith.

Mae ein cyrsiau HNC Peirianneg yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector. Mae'r cwrs, sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol gan gyflogwyr, hefyd yn caniatáu astudio pellach ar lefel gradd a thu hwnt.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...ennill gyrfa mewn Peirianneg Drydanol

...rheiny sy’n ffafrio cyrsiau galwedigaethol, ymarferol

...unrhyw un sydd yn dymuno astudio ymhellach ym maes peirianneg

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector Peirianneg

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector.

Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

Blwyddyn 1

 • Gwyddoniaeth Peirianneg
 • Egwyddorion Trydanol
 • Mathemateg Peirianneg
 • Dylunio Peirianneg

Blwyddyn 2

 • Roboteg a PLCs
 • Prosiect Diwydiannol
 • Peiriannau Trydanol
 • Systemau Analog a Digidol

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu drwy waith cwrs ac arholiad.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, bydd arnoch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Theilyngdod/Teilyngdod
 • CC mewn cyrsiau Safon Uwch
 • Graddau CC mewn cyrsiau Safon Uwch a gradd C Bagloriaeth Cymru
 • Mynediad at Addysg Uwch lle'r ydych wedi cwblhau Diploma Llwyddo gyda 45 marc Llwyddo

Yn ogystal â: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd myfyrwyr hyn nad ydynt yn bodloni'r cymwysterau academaidd, ond sydd â phrofiad perthnasol yn y diwydiant, yn cael eu hystyried yn unigol drwy gyfweliad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallwch fynd ymlaen i HND Peirianneg neu Radd Sylfaen berthnasol.

Mae cyfleoedd cyflogaeth mewn llu o sefydliadau, o fusnesau rhyngwladol i gwmnïau lleol. Mae nifer o opsiynau gyrfa cyffrous, gan gynnwys:

 • Peiriannydd Darlledu
 • Peiriannydd Trydanol
 • Peiriannydd Rheoli ac Offeryniaeth
 • Peiriannydd Electroneg
 • Peiriannydd Systemau Gweithgynhyrchu

CPHC0030AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau