HNC Peirianneg: Peirianneg Electronig a Thrydanol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£2000

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun neu Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Yn gryno

Nod y cwrs yw creu peiriannydd gwybodus a chymwys tu hwnt a fydd yn bodloni gofynion diwydiant. Mae hon yn rhaglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar waith, a gydnabyddir yn genedlaethol gan gyflogwyr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...ydych eisiau gyrfa mewn peirianneg

 

...yw'n well gennych gyrsiau galwedigaethol, ymarferol

 

...ydych eisiau astudio ymhellach ym maes peirianneg

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen drylwyr yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector.

 

Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

 

Blwyddyn 1

 

 • Electroneg

 

 • Technoleg drydanol

 

 • Mathemateg peirianneg

 

Blwyddyn 2

 

 • Rheolyddion rhesymeg raglenadwy

 

 • Rheoli ac offeryniaeth

 

 • Cyflwyniad i systemau pwer

 

 

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

 

Asesiad

 

Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu drwy waith cwrs ac arholiad.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC perthnasol yn Lefel A. Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru. Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd myfyrwyr hyn nad ydynt yn bodloni'r cymwysterau academaidd, ond sydd â phrofiad perthnasol yn eu diwydiant, yn cael eu hystyried yn unigol drwy gyfweliad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallwch fynd ymlaen i HND Peirianneg neu Radd Sylfaen berthnasol.

 

Mae cyfleoedd cyflogaeth mewn llu o sefydliadau, o fusnesau rhyngwladol i gwmnïau lleol. Mae nifer o opsiynau gyrfa cyffrous, gan gynnwys:

 

 • peiriannydd darlledu
 • peiriannydd trydanol
 • peiriannydd rheoli ac offeryniaeth
 • peiriannydd electroneg
 • peiriannydd systemau gweithgynhyrchu

 

 

 

Byddwch yn mynd i'r coleg am wyth awr yr wythnos, 30 wythnos y flwyddyn.

CPHC0030AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau