Rhoi Cynnig ar Saethyddiaeth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£15

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Ebrill 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

 Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar saethyddiaeth, ond mae'n rhywbeth yr hoffech ei wneud, mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad perffaith! Bydd yn rhoi cyfle ichi brofi'r gamp gan ddefnyddio gwahanol fwâu ac arddulliau saethu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…dechreuwyr neu unigolion nad oes ganddynt lawer o brofiad o saethyddiaeth.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle ichi brofi'r gamp gan ddefnyddio gwahanol fwâu ac arddulliau saethu. Yn fwy penodol, byddwch yn dysgu am:
  • Iechyd a diogelwch
  • Techneg - gweledig a bwa noeth
  • Gwybodaeth am offer
  • Sgorio
Bydd disgwyl ichi ymrwymo i bresenoldeb llawn, bod â diddordeb brwd mewn rhoi cynnig ar saethyddiaeth ac i gyfrannu ym mhob sesiwn. Er nad oes cymhwyster ffurfiol, bydd eich tiwtor yn cynnig asesiad llafar, anffurfiol yn ystod eich sesiynau. Wedi ichi gwblhau'r cwrs, gallwch ymuno â chlwb saethyddiaeth, neu gofrestru ar un o'n cyrsiau rhan amser eraill sy'n ymwneud â chwaraeon.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnal ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent, a byddwn yn llogi lleoliad preifat i saethu. Ffi'r cwrs yw £50 y person, ac mae hynny'n cynnwys yr holl ddeunyddiau, trafnidiaeth rhwng lleoliadau a chyfraniadau tuag at logi'r cyfleusterau. Bydd angen ichi gwblhau ffurflen datganiad ar gyfer teithio ar finibysiau'r coleg.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Rhoi Cynnig ar Saethyddiaeth?

ESCE3206AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 20 Ebrill 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau