Gwallt i Fyny

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£95

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

Os oes gennych ddiddordeb mewn trin gwallt, yna mae'r cwrs hwn yn rhoi'r cyfle perffaith i chi ddatblygu hyder a sgiliau mewn technegau steilio gwallt i fyny ar gyfer priodasau, dathliadau gadael ysgol ac achlysuron arbennig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant trin gwallt.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar steiliau gwallt i fyny clasurol, a byddwch yn dysgu o leiaf pum steil a all gynnwys rholiau, clymau a byns gwallt. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Arddangos gwahanol dechnegau, gan gynnwys rholiau, clymau a byns gwallt
  • Cymhwyso addurniadau gwallt
    Dadansoddiad gwallt a chroen pen
  • Technegau ymgynghori a gwrtharwyddion
  • Iechyd a diogelwch

Bydd angen i chi fod yn hunan-gymhellol, gweithgar, cyfeillgar ac yn meddu ar lefel uchel o gyflwyniad personol, a bod yn ymroddedig i bresenoldeb llawn a phrydlondeb i'r holl sesiynau. Byddwch yn gweithio ar fodelau pen i greu eich gwallt priodasol clasurol a gwallt ar gyfer digwyddiaddau - fodd bynnag, mae'n bosibl eich bod yn dymuno gweithio ar gleientiaid go iawn yn amgylchedd masnachol y coleg.

Byddwch yn cael asesiad anffurfiol ac adborth ar lafar gan eich tiwtor yn y dosbarth, ac ar ôl cwblhau'r cwrs gallech fynd ymlaen i gyrsiau byrion heb gymhwyster neu ddilyn cwrs cymhwyster ffurfiol mewn trin gwallt a/neu therapi harddwch.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu'r offer ar gyfer steiliau gwallt i fyny, sydd ar gyfartaledd yn costio oddeutu £25.00 a gellir eu prynu yn eich sesiwn gyntaf yn y coleg. I greu mwy o steiliau unigol, efallai yr hoffech brynu rhagor o eitemau a dod â nhw gyda chi i'r sesiwn.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Gwallt i Fyny ?

EPCE3136AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 14 Ionawr 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau