HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyo a Lletygarwch

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£68.25

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Ebrill 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Dysgu am y derminoleg a ddefnyddir mewn diogelwch bwyd, ennill dealltwriaeth o'r egwyddorion mewn diogelwch bwyd, a sut i ddefnyddio gwybodaeth i reoli peryglon ac atal gwenwyn bwyd.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...sydd eisoes yn drinwyr bwyd, neu'n bwriadu bod yn drinwyr bwyd, yn y diwydiant arlwyo.

...rheiny sy'n cynnig gwasanaethau i leoliadau arlwyo, gan gynnwys gweithredwyr difa pla, peirianwyr cynnal a chadw, glanhawyr, a phersonél glanhau dillad a danfon.

Cynnwys y cwrs

Deall sut mae unigolion yn gallu cymryd cyfrifoldeb personol dros ddiogelwch bwyd.

Deall pwysigrwydd cadw ei hun yn lân a hylan.

Deall pwysigrwydd cadw ardaloedd gwaith yn lân a hylan.

Deall pwysigrwydd cadw bwyd yn ddiogel.

 

 

Gofynion Mynediad

n/a

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch eich asesu drwy bapur cwestiynau amlddewis a osodir gan HABC (Highfield Awarding Body for Compliance). Gellir trefnu arholiad llafar i ymgeiswyr fyddai'n elwa o'r broses hon.

Beth nesaf?

Gall ymgeiswyr symud ymlaen at Ddyfarniad Lefel 3 HABC mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd.

CSAW1362AH
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 16 Ebrill 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau