HABC Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£90

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
21 Hydref 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

 Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Mae'r Fframwaith Statudol ar gyfer Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar yn golygu bod angen i o leiaf un person ar safle gofal plant neu ar deithiau fod â thystysgrif cymorth cyntaf pediatrig cyfredol - a hwn yw'r cymhwyster sydd ei angen arnoch chi.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n ymgymryd â gofal plant yn y Blynyddoedd Cynnar.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn eich darparu chi â hyfforddiant damcaniaethol ac ymarferol mewn technegau cymorth cyntaf sy'n benodol ar gyfer babanod o dan 1 oed a phlant 1 oed hyd at ddechrau eu glasoed.  

Byddwch yn dysgu am rôl y swyddog cymorth cyntaf pediatrig ac yn gallu asesu ac ymateb yn briodol at sefyllfa o argyfwng, megis plentyn neu faban sydd ddim yn ymateb, sydd â rhwystr yn y bibell aer, sy'n cael trafferth i anadlu neu'n dioddef o ysgytiad neu anaffylacsis.

 

Mae pynciau eraill y byddwch yn mynd i'r afael â nhw yn cynnwys toriadau, datgymaliadau, anafiadau i'r pen, y gwddf, llygaid, clust neu drwyn, gwenwyno, man anafiadau a chyflyrau meddygol cronig.

 

Mae'r cwrs hwn fel arfer yn 2 diwrnod o hyd, ac wedi ichi ei gwblhau byddwch yn cael tystysgrif HABC mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio HABC Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig Lefel 3?

CSAW0442AA
Campws Crosskeys
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 21 Hydref 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau