HABC Dyfarniad mewn Rheoli Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:45

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

P'un a ydych eisoes yn gweithio yn y diwydiant bwyd neu hoffech wneud hynny, bydd y cwrs hwn yn gwella eich sgiliau rheoli a diogelwch bwyd. Mae'n edrych ar hylendid bwyd mewn manylder, gan roi gwybodaeth drylwyr i chi o beryglon a mesurau rheoli, ac mae'n canolbwyntio ar bwysigrwydd datblygu, gweithredu a monitro gweithdrefnau diogelwch bwyd.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...rheolwyr sy'n gweithio mewn amgylchedd arlwyo bwyd neu ddiod.

...unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am ddiogelwch bwyd, yn rheoli tîm fwy na thebyg.

Cynnwys y cwrs

Ystyrir y pynciau a astudir fel rhai sy'n bwysig ar gyfer cynnal arferion da wrth gynhyrchu bwyd diogel gan yr Asiantaethau Safonau Bwyd, ac maent yn cynnwys:

  • Gwella safonau a diogelwch eich gweithrediad
  • Lleihau'r risg o wenwyn bwyd a chwynion bwyd
  • Adnabod peryglon a rhoi mesurau rheoli, monitro a chamau adferol addas ar waith. Dehongli deddfwriaeth bwyd

Cynhelir y cwrs fel arfer, dros bum niwrnod, ac fe'i hasesir drwy arholiad 2 ran, mae rhan un yn arholiad amlddewis 30 cwestiwn, tra bod yr ail ran yn arholiad ysgrifenedig lle gallwch ddewis 4 allan o 6 chwestiwn.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gall y cwrs hwn fod am ddim neu wedi’i gyllido hyd at 70% ar gyfer cyflogwyr / dysgwyr cyflogedig cymwys.

CSAW0527AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 14 Ionawr 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau