HABC Dyfarniad HABC mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyo a Lletygarwch

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£315

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Mai 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

 Hyd

Hyd
3 wythnos

Yn gryno

Helpu goruchwylwyr/rheolwyr busnes bwyd i reoli diogelwch bwyd yn effeithiol a chydymffurfio â deddfwriaeth diogelwch bwyd.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Mae'r cymhwyster hwn wedi cael ei ddatblygu'n benodol i wella gwybodaeth diogelwch bwyd goruchwylwyr, arweinwyr tîm a rheolwyr llinell sy'n gweithio yn y diwydiant arlwyo. Mae hyn yn cynnwys y rheiny sy'n gweithio ym maes gofal. Mae'n hynod addas i'r rheiny sy'n berchnogion ar, neu'n rheoli, busnes arlwyo bach.

Cynnwys y cwrs

• Deall rôl y goruchwyliwr wrth sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelwch bwyd

• Deall sut i roi arferion hylendid bwyd da ar waith a sut i'w monitro

• Deall sut i roi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ar waith

• Deall rôl y goruchwyliwr wrth hyfforddi staff.

Asesir y cwrs drwy bapur cwestiynau amlddewis 90 munud a osodir gan HABC (Highfield Awarding Body for Compliance). Mae'n rhaid i ymgeiswyr gyflawni presenoldeb o 80% hefyd.

Cyflwynir y cwrs hwn dros dri diwrnod (24 awr) fel arfer. Bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau'r asesiad yn llwyddiannus yn derbyn tystysgrif Dyfarniad Lefel 3 HABC mewn Diogelwch Bwyd.

Beth sydd nesaf? Gall ymgeiswyr symud ymlaen at y Dyfarniad Lefel 4 HABC mewn Rheoli Diogelwch Bwyd.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ogystal â rhedeg y cwrs hwn yn ein campysau ar gwrs agored, ar sail y cyntaf i’r felin, gall Coleg Gwent ddarparu’r cwrs yn eich safle (yn ddibynnol ar leiafswm niferoedd).

Ble alla i astudio HABC Dyfarniad HABC mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo Lefel 3?

CSAW0526AC
Campws Crosskeys
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 04 Mai 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau