HABC Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£225

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
22 Chwefror 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth i Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
3 ddiwrnod

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs cymorth cyntaf cynhwysfawr i unrhyw un sydd eisiau diweddaru eu cymhwyster cymorth cyntaf yn y gwaith achrededig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Mae hwn yn gwrs cymorth cyntaf cynhwysfawr i unrhyw un sydd eisiau diweddaru eu cymhwyster cymorth cyntaf yn y gwaith achrededig.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn, a gyflwynir dros 2 ddiwrnod, yn ymdrin ag ystod o bynciau, yn cynnwys:

 • Cyfrifoldebau a dyletswyddau Swyddog Cymorth Cyntaf
 • Asesu digwyddiad
 • Adnabod arwyddion a symptomau anaf neu salwch
 • Helpu unigolyn sy'n dioddef o effaith anaf neu salwch difrifol
 • Dadebru oedolion, CPR a defnyddio diffibriliwr AED
 • Anafiadau i'r cefn
 • Anafiadau / ymosodiadau cemegol
 • Adwaith alergaidd yn cynnwys anaffylacsis
 • Ysigiadau a datgymaliadau
 • Asthma
 • Llosgiadau a sgaldiadau
 • Trawiad ar y galon ac angina
 • Anafiadau i'r pen
 • Ychydig o waedu a gwaedu difrifol

Byddwch yn cael asesiad ymarferol o’ch gallu, yn ogystal bydd angen i chi ddarparu ymatebion byr i gyfres benodol o gwestiynau. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cael Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith, ynghyd â cherdyn plastig maint waled yn nodi eich cymhwyster. Bydd y cymhwyster yn ddilys am dair blynedd.

Gofynion Mynediad

I ymuno â’r cwrs hwn, byddwch angen Tystysgrif Cymorth Cyntaf dilys wedi ei hachredu gan HABC, Ambiwlans Sant Ioan neu'r Groes Goch Brydeinig.

NCAW0524AC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 22 Chwefror 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau