HABC Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£90

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
21 Chwefror 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Y cymhwyster achrededig delfrydol ar gyfer Cymhorthwyr Cyntaf, sy’n cwmpasu ystod eang o bynciau a sgiliau o asesu digwyddiad ac adnabod arwyddion a symptomau anaf a salwch i sgiliau cymorth cyntaf mewn CPR a defnyddio AED, rhoi cymorth cyntaf i anafedig sy’n tagu a delio gyda gwaedu allanol a sioc hypofolemig. Yn unol â chanllaw HSE, mae’n cymhwyso cymhorthwyr cyntaf brys yn y gweithle am 3 blynedd, ac ar ôl hynny bydd angen i chi ailsefyll y cwrs. Argymhellir hefyd eich bod yn diweddaru eich gwybodaeth yn flynyddol.  

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

 

…unrhyw un sydd eisiau bod yn gymhorthwyr cyntaf brys yn y gweithle

…hyfforddi cymhorthwyr cyntaf brys mewn sefydliadau sydd angen staff wedi’u hyfforddi i’r lefel yma fel rhan o’u hasesiad anghenion cymorth cyntaf. 

Cynnwys y cwrs

Cwrs undydd sy’n cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau canlynol:

  • Rôl a chyfrifoldebau cymhorthwr cyntaf
  • Gallu asesu digwyddiad
  • Darparu cymorth cyntaf i anafedig anymatebol
  • Beth i’w wneud os yw rhywun yn tagu
  • Cynorthwyo anafedig gyda gwaedu allanol
  • Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i anafedig sydd mewn sioc
  • Delio gyda mân anafiadau

 

Asesir y cymhwyster gan ddau ddull: arsylwi ymarferol trwy gydol y cwrs ac ymatebion byr i gwestiynau gosod mewn pecyn dysgwr sy’n cwmpasu gwybodaeth ategol cymorth cyntaf.   

 

Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn derbyn Gwobr HABC Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith.

Gofynion Mynediad

I gofrestru ar y cwrs, bydd angen i chi fod yn 16 oed neu hyn, a dylech gael o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a Mathemateg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ymhlith y cyrsiau eraill a allai fod yn ddefnyddiol i gymhorthwyr cyntaf mae Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith a Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig.

NCAW0350AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 21 Chwefror 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau