Trwsio Cyfrifiadur Personol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£10

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Chwefror 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Os oeddech erioed wedi eisiau meddu’r gallu i drwsio gliniadur neu gyfrifiadur personol, dyma eich cyfle! Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad delfrydol i ddatrys problemau caledwedd a meddalwedd, yn agor drws byd cyfrifiadureg a chymorth systemau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sydd eisiau dechrau ymchwilio i gyfrifiadureg a chymorth systemau.

Cynnwys y cwrs

Dyma gwrs ymarferol sy’n ymdrin ag agweddau gwahanol ar drwsio gliniaduron a chyfrifiaduron personol, sy’n cynnwys:

  • Materion datrys problemau cyffredin gyda Chyfrifiadurol Personol
  • Defnyddio trwsio sylfaenol ar gyfer y camgymeriadau mwyaf cyffredin
  • Cynnal a chadw ac optimeiddio perfformiad eich Cyfrifiadur Personol
  • Datrys problemau

Ceir prawf ffurfiol ar ddiwedd y cwrs i ddangos dealltwriaeth, sy’n eich galluogi i gael Tystysgrif Coleg Gwent

Gofynion Mynediad

Yr oll sydd ei angen arnoch yw diddordeb yn y maes hwn a pharodrwydd i ddysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Beth am barhau i ymchwilio i fyd cyfrifiadureg a chofrestru ar un o lawer o’n cyrsiau Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadureg rhan amser neu lawn amser?
Ble alla i astudio Trwsio Cyfrifiadur Personol?

NSCE3234AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Chwefror 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau