Trwsio Cyfrifiadur Personol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Mai 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Os oeddech erioed wedi eisiau meddu’r gallu i drwsio gliniadur neu gyfrifiadur personol, dyma eich cyfle! Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad delfrydol i ddatrys problemau caledwedd a meddalwedd, yn agor drws byd cyfrifiadureg a chymorth systemau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sydd eisiau dechrau ymchwilio i gyfrifiadureg a chymorth systemau.

Cynnwys y cwrs

Dyma gwrs ymarferol sy’n ymdrin ag agweddau gwahanol ar drwsio gliniaduron a chyfrifiaduron personol, sy’n cynnwys:

  • Materion datrys problemau cyffredin gyda Chyfrifiadurol Personol
  • Defnyddio trwsio sylfaenol ar gyfer y camgymeriadau mwyaf cyffredin
  • Cynnal a chadw ac optimeiddio perfformiad eich Cyfrifiadur Personol
  • Datrys problemau

Ceir prawf ffurfiol ar ddiwedd y cwrs i ddangos dealltwriaeth, sy’n eich galluogi i gael Tystysgrif Coleg Gwent

Gofynion Mynediad

Yr oll sydd ei angen arnoch yw diddordeb yn y maes hwn a pharodrwydd i ddysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Beth am barhau i ymchwilio i fyd cyfrifiadureg a chofrestru ar un o lawer o’n cyrsiau Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadureg rhan amser neu lawn amser?
Ble alla i astudio Trwsio Cyfrifiadur Personol?

NSCE3234AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 09 Mai 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau