Hwsmonaeth Anifeiliaid Egsotig - Ymlusgiaid ac Amffibiaid

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
21 Ebrill 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Mae anifeiliaid egsotig yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i helpu paratoi unigolion ar gyfer gofalu am ystod o anifeiliaid egsotig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

.. unigolion sy'n berchen ar ymlusgiaid neu amffibiaid neu'n ymchwilio i gael rhai

.. unigolion sydd eisiau gweld a yw gyrfa gydag anifeiliaid yn addas ar eu cyfer

.. darparu trosolwg o ofalu am anifeiliaid egsotig

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â gofynion gofal a hwsmonaeth ystod o ymlusgiaid ac amffibiaid i fodloni'r Pump o Anghenion Anifeiliaid.

Bydd y cwrs yn cynnwys theori ac elfennau theori ac ymarferol a fydd yn ymdrin â dylunio a sefydlu, anghenion gwres a goleuo, cyfoethogi, a rheoli.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys trin a bwydo anifeiliaid yn ymarferol.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad, ond rhaid bod yn 16 oed neu'n hyn a rhaid cael diddordeb brwd mewn anifeiliaid egsotig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Oherwydd cyfyngiadau COVID, bydd y cwrs yn cael ei rannu'n dair adran; theori ymarferol, hwsmonaeth anifeiliaid ymarferol, gweithdy bwydo a llety.

Cyfyngir y cwrs i 6 dysgwr bob nos, fodd bynnag ychwanegir dyddiadau pellach yn unol â'r galw.

Mae'r cwrs yn costio £45 ac yn cael ei gynnal ar nos Fercher rhwng 5yh - 8yh.

USCE3227AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 21 Ebrill 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau