Profi a Chynnal a Chadw Offer Trydanol (2377) - Profi Teclynnau Cludadwy (Profion PAT) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
27 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:30

 Hyd

Hyd
7 wythnos

Yn gryno

Ar y cwrs ymarferol hwn byddwch yn dysgu, yn datblygu ac yn ymarfer y sgiliau sy'n ofynnol i brofi teclynnau trydanol cludadwy gyda'r Cod Ymddygiad ar gyfer Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd. Os ydych eisoes yn drydanwr, bydd yn bluen ychwanegol yn eich het i'ch helpu i symud ymlaen yn y diwydiant.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n gyfrifol am gynnal a chadw offer trydanol neu archwilio a phrofi offer trydanol.

Cynnwys y cwrs

Mae dwy ran i'r cymhwyster:

  • Cod Ymddygiad ar gyfer Archwilio Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (2377-22) - Dyfarniad Lefel 3 mewn Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd - sy'n eich galluogi i archwilio a phrofi offer trydanol
  • Cod Ymddygiad ar gyfer Archwilio Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (2377-32) - Dyfarniad Lefel 3 mewn Gofynion Rheoli ar gyfer Cynnal a Chadw Offer Trydanol - felly os ydych yn gyfrifol am gynnal a chadw offer trydanol bydd gennych ddealltwriaeth well o'r defnydd ymarferol o'ch rhwymedigaethau diogelwch.

 

Ar ôl y cwrs hwn, gallech fynd ymlaen i'r Dyfarniad Lefel 3 mewn Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol BS 7671: 2008 (2382-12) - Argraffiad 17eg, y Dyfarniad Lefel 3 mewn Dilysu ac Ardystio Gosodiadau Trydanol (2394-01) neu'r Dyfarniad Lefel 3 mewn Archwilio, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol yn Achlysurol (2395-01).

Gofynion Mynediad

Nid oes yna ofynion ffurfiol, ond dylech fod yn drydanwr gweithredol sydd naill ai'n ymwneud ag archwilio a phrofi offer trydanol (e.e. teclynnau cludadwy) neu'n dymuno ymwneud â'r gwaith hwnnw neu'n rheoli'r broses archwilio a phrofi.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Profi a Chynnal a Chadw Offer Trydanol (2377) - Profi Teclynnau Cludadwy (Profion PAT) Lefel 3?

NPCE0092AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 27 Ionawr 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau