Cwrs eDdysgu CompTIA A+ (Cyfres Graidd 220-1001 a 220-1002) gyda Labiau Byw ac Arholiadau Swyddogol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
TG a Rhwydweithio

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

CompTIA yw corff ardystio TG gwerthwr-niwtral mwyaf y byd. Mae'r cwrs CompTIA A + wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer unigolion sydd am ddechrau gyrfa yn y sector TG.

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch wedi dod yn ddatryswr problemau hyderus, gyda'r gallu i gefnogi technolegau craidd cyfredol o'r cwmwl a diogelwch i reoli data.

P'un a ydych chi'n Dechnegydd TG sy'n edrych i ddiweddaru'ch gwybodaeth bresennol, neu'n ddechreuwr llwyr sy'n edrych i symud i'r diwydiant TG am y tro cyntaf, mae'r cwrs hwn yn addas i chi.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector TG.

... unrhyw sydd eisiau dechrau neu ddatblygu ei yrfa ym maes TG.

Cynnwys y cwrs

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs yn cynnwys:

 • Gliniaduron, cyfrifiaduron bwrdd gwaith, ffonau clyfar, llechi, technoleg gwisgadwy, e-ddarllenwyr, GPS
 • Windows 10, 7, 8, 8.1, Android, iOS, Linux, Mac OS X, Chrome OS
 • Cysylltedd rhwydwaith dyfeisiau symudol, cymorth cymwysiadau a chysoni dyfeisiau
 • Rhwydweithio dyfeisiau caledwedd (Llwybryddion, switshis, pwyntiau mynediad, rheolwr rhwydwaith seiliedig ar y cwmwl, PoE (Pwer dros Ether-rwyd), ac ati)
 • Gwesteiwyr rhwydwaith, rôl gweinydd, offer Rhyngrwyd, systemau etifeddol
 • Offer a chydrannau caledwedd PC, gosodiadau BIOS/UEFI, gyriannau cyflwr solid (M2, NVME, SATA 2.5), RAID 10, ffurfweddau storio cyfnewidiadwy poeth
 • Cyfluniadau PC personol gan gynnwys gweithfannau rhithwiroli a dyfeisiau NAS
 • Rhannu dyfeisiau ac argraffwyr amlswyddogaeth trwy osodiadau OS, cysylltiadau â gwifrau a diwifr, argraffu 3D
 • Cysyniadau diogelwch rhesymegol, gosodiadau diogelwch, Cyfeiriadur Actif, tocynnau meddalwedd, polisïau Rheoli Dyfeisiau Symudol (MDM), hidlo cyfeiriad MAC, tystysgrifau, Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), Atal Colli Data (DLP), hidlo e-byst
 • Protocolau diogelwch ac amgryptio (WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES), dulliau dilysu (un ffactor, aml-ffactor, RADIUS, TACACS), adnabod ac atal bygythiadau diogelwch.
 • Pryderon a pholisïau preifatrwydd (PII, PCI, GDPR, PHI)

Bydd dau Arholiad CompTIA A +.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn trwy e-Ddysgu. Mae hyn yn golygu y dylech gael eich cymell i astudio mewn modd hunan-drefnus, hunan-drefnus gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sydd wedi'u bywiogi ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau