Dosbarth Meistr Golygu Recordiad Drôn

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£295

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Gorffennaf 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Cam un yn unig yw ffilmio â drôn. Mae'r cwrs hwn yn eich addysgu chi sut i ôl-olygu eich delweddau a ffotograffau symudol i greu cynnyrch proffesiynol i'r cleient.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Y rheiny sydd â diddordeb mewn dronau a delweddaeth o'r awyr.

Cynnwys y cwrs

Gan ddefnyddio cyfres Adobe Creative Cloud i brosesu'ch lluniau o'r awyr, bydd gennych gyfle unigryw i astudio'r canlynol:

Deall llif gwaith - ennill dealltwriaeth o sut mae'r holl gamau cynhyrchu yn gweithio i uchafu'r ddelwedd olygedig orau.

Amlyncu - sut i reoli'r brysluniau, eu storio nhw a mewnforio eich recordiadau yn y gyfres Adobe Creative.

Dethol a thorri - sut i ddethol y lluniau gorau a defnyddio'r holl gyfarpar sydd ar gael i gynhyrchu'r canlyniad gorau.

Cywiro lliwiau/safoni - addasu a thrin eich delweddau i uchafu eu potensial i gleient.

Rhoi effeithiau a thrawsnewidiadau - edrychiad sylfaenol ar yr effeithiau a'r trawsnewidiadau mwyaf defnyddiol a chyffredinol.

Rhoi sain - cipolwg ar y berthynas rhwng deunyddiau sain a gweledol, a dangos sut i'w cymysgu'n broffesiynol.

Allforio - deall y gosodiadau a'r codecs gorau i'ch llwyfan ddewisol.

Uwchlwytho a rhannu - sut i gyflwyno'ch cynnyrch i gleient.

Bydd y cwrs yn gyfuniad o seminarau damcaniaethol a chymwysiadau ymarferol. Bydd gennych hawl i ddefnyddio ystafelloedd golygu o'r radd flaenaf a byddwch yn gallu trin eich recordiad drôn eich hun. Os yn berthnasol (ac os yw'r tywydd yn caniatáu), mae'n bosibl y bydd cyfle i wneud mwy o fideos gyda'n hyfforddwyr a'n darlithwyr sydd wedi'u hyfforddi i safon PfCO.

Gellir cael mynediad at y cwrs hwn mewn sawl ffordd wahanol. Gallai fod yn:

  • Gwrs un diwrnod annibynnol
  • Parhad o'n cwrs Dosbarth Meistr Hedfan Dronau.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad caeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n bosibl y bydd angen i ni fynd â chi ar leoliad i gael recordiad drôn addas. Gwisgwch ddillad sy'n addas i'r tymor (yn cynnwys esgidiau addas) a phâr o sbectols haul.

Bydd cinio a lluniaeth ar gael yn yr ystafell grwp.

Mae'n bosibl yr hoffech ddod â'r canlynol:

  • Eich drôn
  • Batris wedi'u gwefru'n llawn (a gwefrwr)
  • Camera/camerâu eich drôn os nad yw wedi'i/ydynt wedi'u (h)ymgorffori yn y system

Ffi'r cwrs: £295

CCCE3059AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 28 Gorffennaf 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau