EAL Diploma Atodol mewn Technilegau Peirianneg (Peirianneg Fecanyddol) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

 • 4 TGAU gradd A* i C, yn cynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth, a Saesneg (neu Gymraeg iaith Gyntaf)
 • neu gymhwyster Peirianneg lefel 2 addas gyda Gradd A*-C mewn Mathemateg TGAU.

Yn gryno

Mae'r cwrs yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol ar gyfer amrywiaeth o swyddi mewn peirianneg fecanyddol. Mae wedi ei strwythuro o amgylch fframwaith y brentisiaeth lefel 3 mewn Peirianneg ac yn cario pwyntiau UCAS i gynnig datblygiad at gyrsiau addysg uwch fel HNC/D.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mewn Peirianneg Fecanyddol

... Rydych yn chwilio am brentisiaeth mewn Peirianneg Fecanyddol

... Rydych eisiau datblygu at gyrsiau Addysg Uwch mewn Peirianneg.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Ar gyfer y Diploma, byddwch yn astudio pum uned:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Egwyddorion Mecanyddol
 • Mathemateg ar gyfer Peirianneg
 • Gwyddoniaeth
 • Cyfathrebiadau peirianneg

Yn ogystal, byddwch yn ymdrin â 2 uned NVQ ymarferol:

 • Paratoi a Defnyddio Turnau ar gyfer Gweithredoedd Troi
 • Cynhyrchu Dyluniadau Peirianneg Fecanyddol gan ddefnyddio System CAD

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o ddulliau yn cynnwys:

 • Gweithgareddau gweithdai ymarferol
 • Profion ysgrifenedig byr
 • Arholiadau amlddewis ar-lein

Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, ac yn cael cyfle i ail-sefyll TGAU Mathemateg/Saesneg lle fo'n briodol.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, byddwch angen un ai:

 • 4 TGAU gradd A* i C, yn cynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth, a Saesneg (neu Gymraeg iaith Gyntaf)
 • neu gymhwyster Peirianneg lefel 2 addas gyda Gradd A*-C mewn Mathemateg TGAU.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn hanfodol, yn ogystal â'r gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm. Dylech hefyd fod yn awyddus iawn i weithio yn y diwydiant peirianneg, cydymffurfio ag ethos y coleg a bod yn barod i wella eich lefel o bynciau academaidd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl ichi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, mae llwybrau dilyniant posib yn cynnwys:

 • Prentisiaeth peirianneg
 • HNC/D mewn Peirianneg Fecanyddol
 • Mae rolau swydd yn cynnwys Gosodwr Mecanyddol, Peiriannydd Cynnal a Chadw, Peiriannydd Cynhyrchu

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch angen Cyfarpar Diogelu Personol, fel esgidiau ac oferôls, sy'n costio oddeutu £40. Byddwch hefyd angen eich offer ysgrifennu a ffolderi eich hun.

NFDI0598AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau