EAL Prentisiaeth Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (Trydanol) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Prentisiaethau

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaith

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2018

 Hyd

Hyd
3 flynedd

Yn gryno

Os yw gyrfa mewn peirianneg drydanol yn apelio atoch chi, ystyriwch y cwrs hwn. Byddwch yn dysgu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch chi i roi dechrau arbennig i chi, yn gwella eich rhagolygon a photensial ennill cyflog uwch, ac erbyn y diwedd, byddwch yn ennill Diploma NVQ Lefel 2.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...gyrfa mewn peirianneg drydanol

... gwella eich rhagolygon gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog uwch

... eich galluogi i ennill cyflog wrth i chi ddysgu

Cynnwys y cwrs

Mae prentisiaethau'n cynnwys cymysgedd o ddysgu yn y gweithle a hyfforddiant coleg, sy'n rhoi’r cyfle ichi ymarfer ac i ymgorffori sgiliau newydd mewn amgylchfyd gwaith go iawn.

 

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs, profion, aseiniadau, arsylwadau yn seiliedig ar eich gwaith a thystiolaeth yn seiliedig ar eich gwaith, ac wrth ichi wella drwy gydol y cwrs, byddwch yn ennill nifer o gymwysterau fel rhan o'r Brentisiaeth Lefel 2:
  • Diploma NVQ Lefel 2
  • Diploma Lefel 2
  • Cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol
  • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Ehangach
  • Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth
 

Wedi ichi gwblhau'r cwrs, rydym yn disgwyl ichi fod â'r gallu i ymgymryd â rôl peirianneg drydanol yn hyderus ac at lefel ansawdd y Diwydiant.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys am y cwrs, bydd angen i chi fod yn 25 mlwydd oed neu'n iau, ag o leiaf 5 gradd D neu uwch mewn TGAU, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Hefyd, mae'n rhaid ichi fod â chyflogaeth yn y sector peirianneg drydanol, gyda Chytundeb Cyflogaeth ac yn cael eich talu yn ôl yr isafswm cyflog prentisiaeth genedlaethol. Fel Prentis, bydd angen ichi fynychu'r coleg ar sail diwrnod / bloc, ac mae disgwyl ichi ymrwymo'n llawn i fynychu yn ogystal â pharchu eraill, bod yn frwd am y pwnc a bod yn hunan-gymhellol. Mae'n ofynnol hefyd bod eich cyflogwr yn bodloni archwiliad cefndir Iechyd a Diogelwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd cwblhau'r cwrs yn eich galluogi i symud ymlaen at raglen Prentisiaeth Lefel 3. Mae ein Prentisiaeth Perfformio Gweithrediadau Peirianneg wedi ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio EAL Prentisiaeth Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (Trydanol) Lefel 2?

CWDI0412X0
Campws Crosskeys
Dysgu yn y Gwaith
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2018

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau