EAL Tystysgrif NVQ mewn Saernïo a Weldio Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£595

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
30 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i'ch helpu i ymgymryd ag amrywiaeth o dechnegau a gweithdrefnau weldio yn ddiogel, gan roi i chi dealltwriaeth drylwyr o'r prosesau weldio a'u defnydd, a'r offer, y deunyddiau a'r nwyddau traul a ddefnyddir, fel y gallwch weithio i fanylebau a safonau a gydnabyddir gan y diwydiant peirianneg.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n ystyried gyrfa mewn peirianneg neu weithgynhyrchu fel weldiwr.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn ymdrin â'r prosesau weldio Metal Active/Inert Gas Shielding (MAGS/MIGS), Manual Metal Arc (MMA) a Tungsten Active/Inert Gas Shielding (TAGS/TIGS), a bydd angen i chi gwblhau ystod o uniadau wedi'u weldio mewn safleoedd weldio amrywiol i'r safon weldio BSEN 4872. Bydd yr uniadau wedi'u weldio hyn yna'n mynd drwy brofion dinistriol amrywiol cyn cael eu hasesu'n weledol gan yr asesydd.

 

Byddwch yn dysgu sut i adnabod diffygion weldio sylfaenol, sut i adfer ac atal unrhyw namau a all godi, ac addasu a phennu'r amodau ar gyfer weldio yn unol â manylebau perthnasol a gweithdrefnau weldio.

Bydd angen i chi hefyd baratoi ar gyfer weldio drwy gael gafael ar y cyfarwyddiadau angenrheidiol i'r swydd, deunyddiau, offer, cyfarpar ac unrhyw ddogfennaeth, a gwirio ac archwilio'r cyfarpar weldio i wneud yn siwr ei fod mewn cyflwr gweithio diogel ac yn addas ar gyfer ymgymryd â gwaith weldio.

Wedi i chi gwblhau'r cwrs hwn, gallech fynd ymlaen i NVQ Lefel 2 mewn Saernïo a Weldio neu Ddyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Weldio Uwch.

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rhai hynny sy'n 19 oed neu hyn, ac er nas oes yna ofynion mynediad dylech fod yn frwdfrydig am saernïo a weldio, a bydd angen i ni eich cyfweld er mwyn asesu eich galluoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ddarparu eich Cyfarpar Diogelu Personol eich hun (esgidiau dur trwm ac oferôls o ddeunydd gwrthdan).

NECE0230ZZ
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 20 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau