EAL Diploma mewn Plymio a Gwresogi Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Plymio, wedi'i gyflawni i safon gytunedig.

Yn gryno

Byddwch yn cwmpasu sawl maes o fewn plymio a gwresogi domestig i’ch darparu gyda gwybodaeth a sgiliau plymio uwch.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech gael gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer plymio
... Hoffech gael astudiaeth uwch a manwl
... Ydych yn mwynhau dysgu ymarferol ond hefyd yn gwerthfawrogi astudiaeth ddamcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r unedau yn cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
  • Deall egwyddorion a gofynion sylfaenol systemau technoleg amgylcheddol
  • Cynllunio i osod systemau plymio
  • Systemau dwr oer cymhleth
  • Dwr poeth domestig
  • Glanweithdra a systemau draeni
  • Systemau gwres canolog
  • Egwyddorion nwy domestig
  • Ymwybyddiaeth yrfaol mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Bydd y cwrs hwn yn eich darparu gyda’r sgiliau sydd eu hangen i arwain yn syth i gyflogaeth a chwblhau NVQ. Mae’n rhoi cyfle i chi ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau i safon uchel a gydnabyddir gan y diwydiant.

Addysgir y cwrs drwy sesiynau ymarferol a chyfleusterau gweithdy rhagorol a gwersi theori i ategu’r wybodaeth a ddysgwyd yn y sesiynau ymarferol.

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig ac ar-lein ac ar ôl i chi ei gwblhau, bydd gennych:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cofrestru ar y cwrs, bydd angen Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Plymio arnoch, wedi’i gwblhau i safon gytunedig.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth yn y diwydiant plymio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu Cyfarpar Diogelu Personol sy’n costio tua £40.00, yn ogystal â’ch deunydd ysgrifennu eich hun.

Adolygir yr holl gostau, sy’n agored i newidiadau.

EFDI0440AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau