EAL Diploma mewn Weldio a Ffabrigo Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2022

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

4 TGAU gradd E neu uwch, i gynnwys Mathemateg a Saesneg (neu'r Gymraeg fel iaith gyntaf).

Yn gryno

Cwrs ymarferol yw hwn sy’n cynnig cyflwyniad gwych i weldio a ffabrigo. Byddwch yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i weithio yn y diwydiant weldio. Fe’i cynlluniwyd i arwain yn uniongyrchol i'r diploma lefel 2 mewn Weldio a Ffabrigo, neu brentisiaeth.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych yn mwynhau amgylchedd gweithdy ymarferol

...oes gennych ddiddordeb mewn weldio a ffabrigo

...os ydych eisiau datblygu gyrfa mewn weldio a ffabrigo.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn mynd i'r afael â sawl uned, gan gynnwys:

  • Weldio TIG
  • Weldio MIG/MAG
  • Weldio Arc
  • Torri, ffurfio a chydosod deunyddiau peirianneg
  • Gwyddoniaeth a Mathemateg
  • Gyrfaoedd mewn Peirianneg

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o ddulliau yn cynnwys:

  • Gweithgareddau ymarferol yn y gweithdy
  • Profion ysgrifenedig byr
  • Arholiadau aml-ddewis ar-lein

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau Mathemateg, Saesneg a chyflogadwyedd.

Os nad oes gennych chi radd C neu uwch eisoes mewn Mathemateg neu Saesneg, bydd cyfle i chi ail-sefyll y rhain.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs byddwch angen 4 TGAU gradd A* i E gan gynnwys Mathemateg a Saesneg (neu’r Gymraeg fel iaith gyntaf)

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn hanfodol, yn ogystal â'r gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm. Dylech hefyd fod yn awyddus iawn i weithio yn y diwydiant peirianneg, cydymffurfio ag ethos y coleg a bod yn barod i wella eich lefel o bynciau academaidd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer symud ymlaen i Ddiploma Lefel 2 mewn Ffabrigo a Weldio.

Gall hefyd arwain at brentisiaeth weldio/ffabrigo.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch angen Offer Amddiffyn Personol, fel esgidiau bwts ac oferôls, sy’n costio tua £40. Bydd angen i chi gael eich deunydd ysgrifennu a’ch ffolderi eich hun hefyd.

NFDI0597AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau