EAL Diploma mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£565

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Os ydych chi’n gweithio neu eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu, mae hwn yn gyfle delfrydol i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth am osodiadau trydanol.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

      …unrhyw un sy’n diddori mewn gyrfa yn gosod gwaith trydan mewn anheddau domestig.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi fod eisiau gweithio yn y maes adeiladu ac ymrwymo i fynychu yn ogystal â pharchu eraill a gallu ysgogi eich hun. Bydd angen i chi hefyd fod yn barod i barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.  

Mae’r cwrs ei hun yn cynnwys:

    • Iechyd a diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

    • Egwyddorion gwyddoniaeth drydanol

    • Technoleg gosodiadau trydanol

    • Gosod unedau caeedig a systemau weirio

    • Deall sut i gyfathrebu gydag eraill o fewn y maes peirianneg gwasanaethau adeiladu

  Byddwch yn cael eich asesu’n barhaus drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein, cyn y dyfernir tystysgrif Gosodiadau Trydanol Diploma Lefel 2 i chi.

Gofynion Mynediad

 

Er mwyn cofrestru ar y cwrs hwn bydd arnoch chi angen profiad diwydiannol a llwyddo mewn cyfweliad.


Gwybodaeth Ychwanegol

Gallai’r cwrs hwn arwain at Ddiploma Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol, Prentisiaeth neu gyflogaeth.Mae angen i chi fod yn awyddus i weithio yn y diwydiant adeiladu. Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae parch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y pwnc a hunan-ysgogiad yn rhinweddau hanfodol y disgwyliwn eu gweld yn ein dysgwyr.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio EAL Diploma mewn Gosodiadau Trydanol Lefel 2?

EEDI0365AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau