EAL Diploma mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
1

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Mae'r cwrs ymarferol hwn yn cynnig cyflwyniad i beirianneg a bydd yn rhoi mynediad i chi i ystod eang o weithdai ag offer da gan gynnwys:

 • mecanyddol
 • trydanol
 • weldio

Dyma'r cwrs i chi os...

...Mae gennych ddiddordeb mewn peirianneg

...Rydych eisiau ystod eang o sgiliau peirianneg

...Rydych yn chwilio am brentisiaeth neu yrfa mewn peirianneg

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn astudio ystod o fodiwlau, gan gynnwys:

 • Gweithio mewn peirianneg
 • Peiriannu
 • Weldio/Gweithgynhyrchu
 • Electroneg
 • Mathemateg a gwyddoniaeth
 • Cynhyrchu a dylunio â chymorth cyfrifiadur

Byddwch yn gwneud cymysgedd o asesiadau ymarferol mewn gweithdai ac asesiadau damcaniaeth byr. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau Mathemateg, Saesneg a chyflogadwyedd

Os nad oes gennych radd C mewn Mathemateg a/neu Saesneg TGAU, gallwch ail sefyll y rhain.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs, bydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys mewn Mathemateg a Saesneg ar radd E neu uwch (neu Gymraeg iaith gyntaf)

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae’r cwrs wedi ei gynllunio er mwyn symud ymlaen at Ddiploma Lefel 2 mewn Technoleg Peirianneg.

Mae’r swyddi nodweddiadol y mae’r cymhwyster hwn yn arwain atynt yn cynnwys:

 • Gosodwr Mecanyddol
 • Peiriannydd Cynnal a Chadw
 • Peiriannydd Cynhyrchu
 • Peiriannydd Trydanol
 • Peiriannydd Electroneg
 • Gweithiwr Llenfetel
 • Gweithredwr CNC

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch angen Cyfarpar Diogelu Personol, fel esgidiau ac oferôls, a fydd yn costio oddeutu £40 Hefyd, bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu a’ch ffolderi eich hun.

Ble alla i astudio EAL Diploma mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu Lefel 1?

NFCE2801AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau