EAL / City & Guilds Diploma mewn Gosodwaith Trydanol (Adeiladau a Strwythurau) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 1 mewn Gosodiad Trydanol a TGAU gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg

Yn gryno

Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i chi hybu mwy ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn Gosodwaith Trydanol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa fel gosodwr trydanol
... Ydych eisoes wedi cyflawni’r Diploma Lefel 1
... Hoffech gael gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio:

  • Iechyd a diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
  • Egwyddorion gwyddoniaeth drydanol
  • Technoleg gosodwaith trydanol
  • Gosod llociau a systemau weirio
  • Deall sut i gyfathrebu gydag eraill o fewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol a phrofion ysgrifenedig ac ar-lein. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

  • Diploma Lefel 2 mewn Gosodwaith Trydanol
  • Cymwysterau priodol cefnogol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Saesneg a Mathemateg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen Diploma Lefel 1 mewn Gosodwaith Trydanol arnoch a naill ai TGAU Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf mewn Gradd C neu uwch.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Gosodwaith Trydanol, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu Cyfarpar Diogelu Personol sy’n costio tua £40.00, yn ogystal â’ch deunydd ysgrifennu eich hun.

NFDI0352AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau