EAL Dyfarniad mewn Gosodiadau Trydanol:- Arolygu a Phrofi/Gwirio Cychwynnol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£1300

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
12 wythnos

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno astudio Gosodiadau Trydanol – Arolygu a Phrofi/Gwirio Cychwynnol.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio EAL Dyfarniad mewn Gosodiadau Trydanol:- Arolygu a Phrofi/Gwirio Cychwynnol Lefel 3?

ECAW0284AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 23 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau