Cwrs E-ddysgu Pecyn Arbenigol Rheolwr Prosiectau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Dewch yn arbenigwr rheoli prosiectau gyda'r bwndel hyfforddi ac ardystio tri chwrs hwn. Mae'r pecyn hwn wedi'i gynllunio'n benodol i roi dealltwriaeth gynhwysfawr i fyfyrwyr o dechnegau rheoli prosiectau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... unrhyw un sydd eisiau dysgu ystod o dechnegau rheoli prosiectau er mwyn sicrhau'r hyblygrwydd mwyaf posibl wrth weithredu prosiect.

... gweithwyr proffesiynol sydd eisiau symud i'r maes rheoli prosiectau.

Cynnwys y cwrs

Mae'r Pecyn Arbenigol Rheolwr Prosiectau yn ffordd gost-effeithiol i unigolion feistroli sawl fframwaith a disgyblaeth sy'n gysylltiedig â phrosiectau a phrosesau, gan roi storfa helaeth o wybodaeth iddynt.

Bydd y bwndel unigryw hwn yn helpu rheolwyr prosiectau i sefyll allan o'r dorf, gyda chymorth tri chymhwyster a gydnabyddir gan ddiwydiant:

  • Y cwrs Gweithiwr Proffesiynol Rheoli Prosiectau (PMP) llawn.
  • Pecyn PRINCE2® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd a chredyd arholiad ardystio Sylfaen.
  • Cwrs Hyfforddi Gwregys Melyn Six Sigma Achrededig IASSC a chredyd arholiad ardystio.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am flwyddyn.

Ble alla i astudio Cwrs E-ddysgu Pecyn Arbenigol Rheolwr Prosiectau?

MPLA0067AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau