Pecyn Cyfarwyddwr Rheoli Prosiectau E-Ddysgu

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

This course will allow you to demonstrate complete mastery of high-level project management techniques with the Project Manager Director Pack.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... rheolwyr prosiectau, rheolwyr, gweithwyr proffesiynol a hoffai wella eu sgiliau.

... unrhyw un a hoffai ddysgu technegau rheoli lluosog neu ychwanegu sgiliau gwella prosesau at eu profiad.

Cynnwys y cwrs

Mae'r Pecyn Cyfarwyddwr Rheoli Prosiectau yn ffordd gost-effeithiol i unigolion feistroli sawl fframwaith a disgyblaeth sy'n gysylltiedig â phrosiectau, gan roi storfa helaeth o wybodaeth iddynt.

Bydd y bwndel unigryw hwn yn helpu cyfarwyddwyr prosiect i sefyll allan o'r dorf, gyda chymorth tri chymhwyster gwerth uchel a gydnabyddir gan ddiwydiant.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Cymwysterau PRINCE2® - Lefel Sylfaen ac Ymarferydd
  • Hyfforddiant Gweithiwr Proffesiynol Rheoli Prosiectau PMP
  • Ardystiad Gwregys Du Six Sigma IASSC

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am flwyddyn.

Ble alla i astudio Pecyn Cyfarwyddwr Rheoli Prosiectau E-Ddysgu?

MPLA0066AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau