Hyfforddiant ac Arholiad PRINCE2® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd E-Ddysgu - Ar-lein (6ed Argraffiad)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Os ydych chi eisiau gwella'ch cyflogadwyedd ar gyfer swydd rheoli prosiectau, mae'r cwrs hwn yn berffaith i chi.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sy'n ceisio gwella eu cyflogadwyedd ar gyfer swydd rheoli prosiectau.

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys yr Unedau Astudio canlynol:

 • Modiwl Rhoi Cychwyn Arni
 • Cyflwyniad i Fodiwl PRINCE2 Prosesau SU ac IP Prosesau CS ac MP
 • Prosesau DP SB a CP
 • Thema Sefydliad
 • Thema Achos Busnes
 • Thema Risg
 • Thema Cynllunio
 • Thema Ansawdd
 • Thema Newid
 • Thema Cynnydd
 • Paratoi ar gyfer Arholiad

Gofynion Mynediad

Gall unrhyw un astudio tuag at gymwysterau PRINCE2® fodd bynnag, mae'n ddefnyddiol bod â dealltwriaeth sylfaenol o reoli prosiectau yn barod.

Os ydych chi eisiau gwella'ch cyflogadwyedd ar gyfer swydd rheoli prosiectau, yna mae'r pecyn hwn yn berffaith i chi.

I gofrestru ar y cymhwyster lefel Ymarferydd, bydd angen i chi fod wedi pasio un o'r canlynol:

 • PRINCE2® Lefel Sylfaen (fersiwn 5ed Argraffiad neu 6ed Argraffiad)
 • Gweithiwr Proffesiynol Rheoli Prosiectau (PMP)®
 • Cydymaith Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau (CAPM) ®
 • IPMA Lefel A®, B, C, neu D

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd unigolion a sefydliadau yn elwa o gymwysterau PRINCE2, gan fod y fethodoleg hon yn darparu'r systemau, y gweithdrefnau a'r iaith safonol ar gyfer rheoli prosiectau yn effeithiol. 

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Hyfforddiant ac Arholiad PRINCE2® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd E-Ddysgu - Ar-lein (6ed Argraffiad)?

MPLA0070AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau