Cwrs E-Ddysgu PRINCE2 Agile® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd Ar-lein

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno fframwaith diffiniedig PRINCE2® ag ymatebolrwydd Agile i mewn i un cymhwyster.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... unrhyw un sy'n gweithio o fewn amgylchedd prosiect, gyda chyfrifoldebau llywodraethu neu mewn swyddi cymorth prosiectau neu raglenni.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Cyflwyniad i PRINCE2 Agile®
 • Trosolwg o Agile
 • Cyfuno PRINCE2® ac Agile
 • Taith PRINCE2® Wrth Ddefnyddio Agile
 • Trosolwg o PRINCE2®
 • Beth i'w Gloi a Beth i'w Gadw'n Hyblyg?
 • Egwyddorion Agile a PRINCE2®
 • Themau Agile a PRINCE2®
 • Thema Achos Busnes
 • Thema Sefydliad
 • Thema Ansawdd
 • Thema Risg
 • Thema Newid
 • Thema Cynnydd
 • Prosesau Agile a PRINCE2®
 • Dechrau Prosiect
 • Cyfarwyddo Prosiect
 • Rheoli Cyfnod
 • Rheoli Cyflenwi Cynnyrch
 • Rheoli Ffin Cyfnod
 • Cau Prosiect
 • Crynodeb o'r Canllawiau Teilwra ar gyfer Cynhyrchion PRINCE2®
 • Yr Agilometer
 • Gofynion
 • Cyfathrebu Cyfoethog
 • Rhyddhau Aml
 • Creu Cytundebau wrth Ddefnyddio Agile

Arholiad Sylfaen PRINCE2 Agile® ac Arholiad Ymarferydd Agile® PRINCE2. 

Gofynion Mynediad

Gall unrhyw un gofrestru ar gwrs Sylfaen PRINCE2 Agile® ond er mwyn cofrestru ar gwrs tystysgrif Ymarferydd PRINCE2 Agile®, byddai angen i chi feddu ar un o'r canlynol:

 • PRINCE2® Lefel Sylfaen (neu uwch)
 • PRINCE2 Agile® Lefel Sylfaen
 • Cymhwyster Rheoli Prosiectau ® (PMQ)*
 • Cydymaith Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau (CAPM)* ®
 • IPMA Lefelau A, B, C a D® (Cyfarwyddwr Prosiectau Ardystiedig)

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu ar gyfer gweithwyr proffesiynol y mae'n ofynnol iddynt weithio o fewn amgylchedd prosiect, y rhai sydd â chyfrifoldebau llywodraethu, a'r rheini mewn rolau cefnogi prosiectau neu raglenni.

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-Ddysgu PRINCE2 Agile® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd Ar-lein?

MPLA0069AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau