Cwrs E-Ddysgu MCSA Gweinydd Windows 2012 - Gosod a Ffurfweddu Gweinydd Windows 2012 (70-410)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Y gweinydd yw'r prif ganolbwynt gweithgaredd yng nghyfleuster TG unrhyw fusnes, ac mae'r gallu i osod a ffurfweddu gweinydd yn effeithiol yn sgil hanfodol i unrhyw weithiwr TG proffesiynol sydd am gael ei gymryd o ddifrif. Mae Gweinydd Windows 2012 yn dal i gael ei ystyried yn un o’r fersiynau mwyaf poblogaidd o gynhyrchion gweinydd Microsoft yn y byd corfforaethol, gyda chwmnïau o bob maint yn dal i ddefnyddio’r buddion y mae’n eu cynnig.

Bydd dod yn gymwysedig wrth osod a rheoli Gweinydd Windows 2012 yn arddangos eich gallu i redeg amgylchedd cyfrifiadurol diogel, effeithlon, naill ai i'ch busnes eich hun, neu i'ch cleientiaid fel darparwr gwasanaeth TG annibynnol. Mae galw mawr am y sgiliau hyn gan fod angen i bob busnes fod ar-lein gyda seilwaith effeithlon i redeg hyd eithaf ei allu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector TG.

Cynnwys y cwrs

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs hwn yn cynnwys:

  • Sut i osod gweinydd Windows 2012
  • Sut i ychwanegu rolau
  • Cyflawni swyddogaethau wedi'u haddasu
  • Ffurfweddu Hyper-V
  • Defnyddio a ffurfweddu offer a swyddogaethau

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-Ddysgu MCSA Gweinydd Windows 2012 - Gosod a Ffurfweddu Gweinydd Windows 2012 (70-410)?

MPLA0051AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau