Cwrs E-Ddysgu MCSA Gweinydd Windows 2012 - Gweinyddu Gweinydd Windows 2012 (70-411)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

System Gweinydd Windows yw un o'r rhai mwyaf dibynadwy yn y byd. Mae eu gallu i dyfu yn unol â'r anghenion a natur gadarn y gweinyddwyr yn eu gwneud yn un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd i reoli seilwaith TG corfforaethol. Mae gweinyddwyr yn rhan hanfodol o'r gweithrediadau o ddydd i ddydd mewn unrhyw fusnes.

Bydd y sgiliau a ddysgir yn y cwrs Gweinyddu Gweinydd Windows 2012 hwn yn eich helpu i adeiladu gyrfa dechnegol yn y diwydiant TG, gan ddefnyddio un o setiau sgiliau mwyaf adnabyddus y byd mewn technoleg fyd-enwog.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... unrhyw weithiwr proffesiynol TG sy'n edrych i adeiladu gyrfa ym maes technegol.

... unrhyw un sy'n dyheu am weithredu mewn swyddi fel Gweinyddwr Gweinydd Windows, Gweinyddwr TG, Peiriannydd Systemau a Pheiriannydd Cymorth TG.

Cynnwys y cwrs

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs yn cynnwys:

  • Cyflwyniad a throsolwg i Weinydd MCSA Windows 2012 R2
  • Sut i ddefnyddio, rheoli a chynnal gweinyddwyr
  • Gwasanaethau ffeiliau ac argraffu
  • Gwasanaethau rhwydwaith a mynediad
  • Ffurfweddu a rheoli Cyfeiriadur Gweithredol
  • Ffurfweddu a rheoli Polisi Grwp

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-Ddysgu MCSA Gweinydd Windows 2012 - Gweinyddu Gweinydd Windows 2012 (70-411)?

MPLA0050AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau