Cwrs E-Ddysgu Gweinydd MCSA SQL 2012 - Gweinyddu Cronfeydd Data Gweinydd SQL 2012

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Bydd unrhyw weithiwr TG proffesiynol sydd am adeiladu gyrfa ym maes technegol yn elwa o'r cwrs hwn, gan gynnwys pobl sy'n dyheu am weithio mewn swyddi fel Gweinyddwr Gweinydd Windows, Gweinyddwr TG, Peiriannydd Systemau a Pheiriannydd Cymorth TG.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector TG.

... unrhyw un sydd eisiau adeiladu gyrfa dechnegol yn y diwydiant TG.

Cynnwys y cwrs

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs yn cynnwys:

  • Cyflwyniad a throsolwg i Weinydd MCSA Windows 2012 R2
  • Sut i ddefnyddio, rheoli a chynnal gweinyddwyr
  • Gwasanaethau ffeiliau ac argraffu
  • Gwasanaethau rhwydwaith a mynediad
  • Ffurfweddu a rheoli Cyfeiriadur Gweithredol
  • Ffurfweddu a rheoli Polisi Grwp

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys labordy rhithwir, felly gallwch adeiladu eich sgiliau ymarferol a'ch profiad mewn amgylchedd di-risg wrth i'ch gwybodaeth ddatblygu.

Mae arholiad ffug wedi'i gynnwys i brofi'ch gwybodaeth ac i ymgyfarwyddo â'r arholiad swyddogol 70-411.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-Ddysgu Gweinydd MCSA SQL 2012 - Gweinyddu Cronfeydd Data Gweinydd SQL 2012?

MPLA0049AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau