Cwrs E-Ddysgu ITIL® 4 Sylfaen gydag Arholiad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r cwrs hwn yn gymhwyster ITIL lefel mynediad, sy'n darparu dealltwriaeth o'r cysyniadau a'r derminoleg allweddol y tu ôl i ITIL. Mae'r pynciau hyn yn cynnwys saith egwyddor arweiniol ITIL 4, pedwar dimensiwn rheoli gwasanaeth a llawer mwy!

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa

... gall unrhyw un gofrestru a dysgu am dechnegau, terminoleg a phrosesau allweddol ITIL®.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys:

  • Sut mae ITIL® yn adeiladu ar ac yn cefnogi Lean, Agile, DevOps, ac arferion rheoli prosiectau a phrosesau eraill
  • Saith egwyddor arweiniol ITIL® 4
  • System gwerth gwasanaeth ITIL®
  • Pedwar dimensiwn rheoli gwasanaeth
  • Ymarferion ITIL; deall pwrpas a thermau allweddol pob un o'r 15, gyda dealltwriaeth fanwl o saith

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol, gall unrhyw un gofrestru a dysgu am dechnegau, terminoleg a phrosesau allweddol ITIL®.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddai'r cwrs hwn o fudd i rai sy'n newydd i'r diwydiant, neu sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn y sector, sydd angen dilysiad drwy gymhwyster i gefnogi'r profiad hwnnw.

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-Ddysgu ITIL® 4 Sylfaen gydag Arholiad?

MPLA0054AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau