Cwrs E-Ddysgu CompTIA Security+ SY0-501 gyda Labiau Byw ac yn cynnwys Arholiad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

CompTIA Security+ yw un o'r cymwysterau sydd â'r galw mwyaf amdano ym maes diogelwch TG. Mae'r ardystiad fendwr niwtral hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol sydd eu hangen arnoch i osod a ffurfweddu systemau i ddiogelu cymwysiadau, rhwydweithiau, dyfeisiau a swyddogaethau eraill sydd eu hangen i fod yn weithiwr proffesiynol diogelwch TG y gellir ymddiried ynddo a dibynadwy.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... unrhyw weithiwr proffesiynol TG sydd eisiau adeiladu sylfaen mewn diogelwch TG.

Cynnwys y cwrs

Mae cwrs CompTIA Security+ yn cynnwys:

  • Bygythiadau, ymosodiadau a gwendidau
  • Technolegau ac Offer
  • Pensaernïaeth a dyluniad
  • Rheoli hunaniaeth a mynediad
  • Rheoli risg
  • Cryptograffeg a'r Seilwaith Allweddol Cyhoeddus (PKI)
  • Sut i gefnogi egwyddorion cyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd

Bydd yna hefyd arholiad CompTIA Security+.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs CompTIA Security+ yn dangos cymwysterau unrhyw weithiwr diogelwch TG proffesiynol. Os ydych chi'n weithiwr TG proffesiynol sydd eisiau adeiladu sylfaen mewn diogelwch TG, yna mae'r cwrs CompTIA Security+ yn fan cychwyn perffaith wrth i chi ddefnyddio dealltwriaeth o dechnolegau ac arferion fendwr niwtral.

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Cwrs E-Ddysgu CompTIA Security+ SY0-501 gyda Labiau Byw ac yn cynnwys Arholiad?

MPLA0058AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau